Tandläkarförbundet Tandvårdsforum 2010

Patientens ställning ska stärkas – vad betyder det för tandvården?

Plats: Stockholm

Hur ska patienternas kunskap öka?
Hur och vad ska vi mäta?
Hur ska vi sammanställa och redovisa?
Inom sjukvården görs jämförelser på vårdenhetsnivå. Är det möjligt inom tandvården?
Hur kommer en ny lag om patientsäkerhet att påverka patientens ställning i tandvården?
Vilka krav kommer det att ställa på tandläkaren?

Hela programmet och anmälan >>