TCO-rapport: Sjuktalen kryper ned i åldrarna

Åtta av tio tjänstemän är nöjda med sitt jobb, tre av fyra upplever arbetet som meningsfullt. Samtidigt ökar sjukfrånvaron, särkilt bland yngre kvinnor.

Nyheten TCO-rapport: Sjuktalen kryper ned i åldrarna dök först upp på Kvalitetsmagasinet.