The Dawson Academy: Occlusal Principles for Aesthetic and Every Day Dentistry

”Förutsägbarhet i komplexa arbeten har alltid varit ett gissel, det är många saker som kan gå fel.
Med Dawson koncept blir resultatet på stora som små arbeten förutsägbart och de felkällor och fallgropar som finns elimineras.

Justeringar i munnen blir i det närmast ett minne blott och framför allt så får man arbeten som håller många år framöver.

Har du tidigare inte lyssnat till Dawsons koncept kommer detta öppna en helt ny värld för dig och ge dig en helt ny inblick i ditt arbetsliv var sig du är tandläkare eller tandtekniker.”
Tandtekniker Przemek Seweryniak, Cosmodent Malmö

Plats: Hilton Copenhagen Airport, DANMARK

För mer information: www.bdseminars.com

Anmälan: sal@bdseminars.com