Tidmätning i omsorgen kräver gott ledarskap

Digitala hjälpmedel och tidmätning i omsorgen kan garantera de äldre deras berättigade timmar, men kvaliteten bor inte allena i effektivitet. Viktigast är att bibehålla en god balans mellan brukartid och kringtid, skriver Henrik Jordahl och Lovisa Persson.