Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett gemensamt handlingsprogram för att visa hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa.