Tillväxtpengar till medicinteknik

Nu ska medicintekniska bolag i norra regionen utvecklas. För detta har MT4North beviljats 4,65 miljoner kronor i stöd från Tillväxtverket.