Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus är omkring tre gånger vanligare bland patienter med käkfunktionsstörningar än i befolkningen i stort.