Tio FTV-mottagningar till salu

Folktandvården har fått i uppdrag av landstinget att sälja 7-9 procent av omsättningen. Folktandvårdens styrelse har nu fattat beslut om vilka mottagningar som skulle kunna gå till försäljning. De mottagningar som Folktandvården föreslår är Alby, Bollstanäs, Järna, Jordbro, Hallstavik, Kallhäll, Nykvarn, Tuletorget, Rimbo och Salem.

Det formella beslutet fattas av Produktionsutskottet i landstinget den 18 februari.

– Jag tycker att vi har hittat en bra blandning av mottagningar i länet, säger styrelsens ordförande Meg Tivéus. Jag är övertygad om att förslaget ger en möjlighet till ökad konkurrens och mångfald inom länet. Vårt förslag äventyrar inte Folktandvården som ett stabilt och framgångsrikt företag.

Vid en försäljning kommer den nye vårdgivaren att ta över ett områdesansvar för tandvård till barn och vuxna. Enligt avtal med landstinget kommer då alla barn och ungdomar i området, som inte valt annan vårdgivare, erbjudas fri regelbunden tandvård och hjälp vid akuta besvär.

– Folktandvården kommer fortsatt att vara en stark aktör på tandvårdsmarknaden i Stockholm, säger vd Ann-Charlotte Frank Lindgren. Vi kommer även i framtiden att finnas nära de flesta länsinvånarna. Och – framför allt, vi ska fortsätta att lyssna till Stockholmarna och erbjuda dem god och trygg tandvård.

Källa: Pressmeddelande FTV Stockholms Län AB 2009-02-16

Folktandvårdens vd Ann-Charlotte Frank Lindgren

Webb radio: Lyssna här >>

Janica Norman, klinikchef på Folktandvården i Salem:

De anställda vid de Folktandvårdsmottagningar som föreslås bli privata har på många håll reagerat kraftigt på beskedet. Flera vänder sig också emot att en privatisering av deras kliniker skulle leda till ökad mångfald. Janica Norman är klinikchef på Folktandvården i Salem. Reporter Ulf Bungerfeldt.

Webb radio: Lyssna här >>