TL i Ystad: En multidisciplinär syn på bettrehabilitering, Dubai

28 april – 4 maj 2013

Kurs med två av sveriges främsta föreläsare:
PARODONTOPROTETIK MED TVÅ S – Stefan & Sven –

Tillsammans är Sven Scholander och Stefan Renvert ett mycket inspirerande par. Målsättningen är att ge deltagarna en multidisciplinär syn på bettrehabilitering med syfte att både värdera och förbättra prognosen på utförd behandling samt minska risken för biologiska och ”mekaniska” komplikationer.

stefan_o_sven250

Med utgångspunkt från ett stort antal kliniska fall kommer kursgivarna att diskutera olika aspekter på prevention, biologiskt tänkande, diagnostik, planering, behandling och uppföljning. Kursen är en teamkurs och assisterande personal deltar i de ordinarie föreläsningarna. Dessutom kommer grupparbeten med fokus på bl.a. profylaktikens betydelse för en förbättrad långtidsprognos på tand- och implantatförankrad protetik att genomföras.

Kursplan:

–       Synpunkter på diagnostik och terapiplanering

–       Vad är en god prognos? Faktorer av betydelse för prognos-bedömningen.

–       Materialval till kron- och broprotetik; vad finns och vad vet vi?

–       Allmänsjukdom och parodontit – var står vi idag och vad betyder det i den kliniska vardagen?

–       Hur hanterar vi avvikelser från det ”normala”?

–       Vilka patienter är mina riskpatienter? Teamets ansvarsområden?

–       Erosionsskador; synpunkter på diagnostik, prevention och protetisk behandling

–       Hur följer vi upp våra ”implantatpatienter”?

–       Tekniska och biologiska komplikationer vid implantatbehandling.

–       Hur vanligt är det med peri-implantit och hur skall vi förebygga och behandla?

–       Konsekvenser av felaktig implantatplacering….

–       Belastningsrelaterade komplikationer.

–       Parodontalkirurgi – praktiska tips

–       Luckor i fronten – inte bara implantat…behandlingsalternativ.

–       Kliniska tips & bra grejor

–       Övrigt enligt deltagarnas önskemål.

–       Grupparbeten

För mer information och anmälan ››

TandtekniskaLab100
Tandtekniska Laboratoriet i Ystad
Praktikertjänst
Webb: www.tlystad.com