TLV sågar granskning av tandvårdsstödet

I ett brev till Riksrevisionen framför Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, kritik mot Riksrevisionens granskningsrapport ”Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av…