TMD bland norska ungdomar vanligast i 16-årsåldern

Drygt 10 procent av ungdomarna mellan 12 och 19 år i Bergen i Norge diagnostiserades med temporomandibulära problem, TMD, i en klinisk undersökning av 167 ungdomar.