Tobias Wikström: Akut behov av incitament för nyanlända

LEDARE. Nyanlända män utan färdig grundskola får jobb i större utsträckning än högskoleutbildade nyanlända kvinnor. Andelen nyanlända som går vidare till studier är lägre ju mindre utbildning personerna hade från början. Tvärtemot hur det borde vara alltså.