Tobias Wikström: Ännu inget svar på hur bostäder ska bli billigare

LEDARE. På måndagen kom en statlig utredning om hur hyressystemet för nybyggda bostäder ska utvecklas. Men det nya förslaget kommer inte att ge fler bostäder.