Tre steg för avgiftsfri tandvård

Den beslutade höjningen av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård kommer att ske i tre steg istället för två.