Treårig utbildning till tandhygienist allt närmare

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på utbildningsdepartementet.