Trendbrott i investeringar till forskning

Den fallande trenden för investeringarna i svensk forskning är bruten. Kurvan planar ut, enligt Forska Sveriges årliga rapport.

Trendbrott i investeringar till forskning

Den fallande trenden för investeringarna i svensk forskning är bruten. Kurvan planar ut, enligt Forska Sveriges årliga rapport.

Trendbrott i investeringar till forskning

Den fallande trenden för investeringarna i svensk forskning är bruten. Kurvan planar ut, enligt Forska Sveriges årliga rapport.