Trentions resultat blev 7,4 miljoner kronor

Energi- och miljöteknikkoncernen Trention redovisar ett resultat efter skatt på 7,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-2,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:95 kronor (-0:55). Nettoomsättningen uppgick till 9,6 miljoner kronor (2,5). Rörelseresultatet blev 6,9 miljoner kronor (-3,7).  

Trentions resultat blev 7,4 miljoner kronor

Energi- och miljöteknikkoncernen Trention redovisar ett resultat efter skatt på 7,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-2,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:95 kronor (-0:55). Nettoomsättningen uppgick till 9,6 miljoner kronor (2,5). Rörelseresultatet blev 6,9 miljoner kronor (-3,7).