Tuffare krav för att få pengar

När Swelife gör sin första steg 2-utlysning blir bedömningarna hårdare.