Tumörer i tre dimensioner

Avbildningsteknik som hittills bara används inom grundforskning har förfinats så mycket att den nu kan användas för att diagnostisera cancer. Genom att undersöka tumörvävnaden i tre dimensioner i stället för två kan bättre diagnoser ställas.