Tusentals svenskar smet från mönstringen

6.000 svenskar svarade inte på försvarsdepartementets kallelse till mönstring. Nu kan de tvingas betala tusentals kronor i vite.