”Tvålärarsystem höjer resultaten i skolan”

Tvålärarsystem kan vara avgörande för om elever i socioekonomiskt utsatta områden når behörighet till gymnasiet. Med två lärare i klassrummet får dessa elever en rimlig chans.