”Tydligt stöd för vår diagnosmetod”

Den senaste forskningen ger ett mycket tydligt stöd för SensoDetects teknik för att diagnosticera psykiatriska sjukdomar. Tyvärr har den tröghet som finns i det svenska systemet gjort att det tagit mycket långt tid att få fram vederhäftiga forskningsresultat.