Ulf Petersson: Lyftet kan leda till nya affärer för SAS

Det lyfter för flygsektorn. Flygandet ökar och prispressen ser ut att ha stabiliserats. Det talar för att det snart blir dags för affärer i flygindustrin där SAS är en högst trolig part.

Ulf Petersson: Lyftet kan leda till nya affärer för SAS

Det lyfter för flygsektorn. Flygandet ökar och prispressen ser ut att ha stabiliserats. Det talar för att det snart blir dags för affärer i flygindustrin där SAS är en högst trolig part.