Ulf Petersson: SAS-rapport med många ljuspunkter

Fler passagerare, minskade förluster och utökat sparprogram. Det fanns flera ljuspunkter i SAS resultatrapport även om prispressen fortfarande är stor.