Ulf Petersson: Småbolagen står emot sommarfrossan

Medan storbolagen har backat under sommaren har småbolagen trotsat nedgången och fortsatt upp med 2 procent. Därmed har småbolagens utökat sitt redan stora kursmässiga försprång sedan årsskiftet.