”Unga gömmer sig av rädsla för avslag”

I Sverige försvinner hundratals barn och unga varje år, avslag eller rädsla för avslag på asylansökan är vanligaste orsaken.  Detta har resulterat i hård kritik från FN:s barnrättskommitté. Nu måste regeringen åtgärda grundproblemet – Sveriges rättsosäkra asylprocess.