Unga hbtq-personer mår sämre än andra unga

Hbtq-ungdomar är i högre grad otrygga i skolmiljön, oftare utsatta för kränkningar och långtidsarbetslöshet jämfört med andra unga. Men det går att ändra. Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har förslag som vi hoppas att landets kommuner beaktar när verksamhetsplaner och budgetar nu ses över.