Ungdomsgaranti uppfylls före årets slut

Ett av regeringens vallöften, att garantera arbetslösa unga insatser inom 90 dagar, bör vara uppfyllt före årets utgång. Den bedömningen gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).