Unique Dental: Modern protetik speglad från Treriksröset till Skanör-Falsterbo, Turkiet

28 september – 5 oktober

En palett av olika ämnen kommer att beröras, allt från patientval till praktiska kliniska tips allt för att förbättra patientens vård och i förlängningen undvika olika former av komplikationer.

Kursgivare:

Tomas Josefsson är verksamhetschef för Tandvårdens Kompetenscentrum i Luleå.
Övertandläkare i oral protetik.
Föreläsare i tandvården sedan slutet av 1980-talet, både nationellt och internationellt.

 

Martin Janda är övertandläkare och specialist i oral protetik.
Han är också adjacent adjunct professor vid Universitetet i Griffith, Australien, där han bl a hjälper till med deras masters implantatutbildning.
Martins specialintresse är protetiska och tekniska komplikationer vid implantatbehandling.

 

Mål

Kursen blandar teori med diskussioner och fall arbeten.

• Vårdetiska aspekter vid protetikbehandling: subjektiva och objektiva behov, rätt nivå på
behandlingen till rätt patient.

• Rationell terapiplanering – snabbare väg från plan till färdigt arbete.

• Naturtrogna tänder! En självklar ambition vid rehabiliterande tandvård! Men hur?

• Implantatburet eller tandburet? Allt svårare att svara på?

• Tandsubstansförlust – från enkelt tandslitage till kollapsat bett.

• Protetik på parodskadat bett.

• Implantatkomplikationer.

• Implantatuppföljning – när, var och hur?

• Kliniska tips och trix.

• Framtiden inom protetiken – från subtraktion till addition!?

• Avtryck och cementering i vått och torrt.

• Bonding och kompositer – en materialuppdatering för dig som assisterar.

 

För anmälan och mer information ››

Unique-Dental