Universitetsadjunkt till Tandhygienistprogrammet

Malmö högskola har sedan starten 1998 vuxit till landets största högskola och är med sina 25 000 studenter större än flera av universiteten. Utbildningen och forskningen kännetecknas av flervetenskaplighet, problemorientering och samhällsrelevans. Här utbildas studenter på fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten samt på området Teknik och samhälle. Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där mångfald och jämställdhet tillför mervärde i vår verksamhet.

Odontologiska fakulteten är ett av fem områden inom Malmö högskola. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker och all undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och grund- och kliniska forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som WHO.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt kommer Du att:
– medverka i och ha ansvar för delar av både den kliniska och teoretiska utbildningen i första hand på fakultetens tandhygienistprogram, men även medverka i tandläkarutbildningen samt international post-graduate utbildningen
– delta i parodontologiavdelningens forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete
– ha egen patientbehandling på lärarklinik

Behörighet:
– kandidatexamen inom odontologi (inkl. tandhygienistexamen)
– visad pedagogisk skicklighet
– klinisk skicklighet

Magisterexamen och erfarenhet av undervisning i problembaserat lärande (PBL) är meriterande, liksom visad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning. Visad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera och driva frågor som främjar ämnesområdet är betydande. Tidigare forskningserfarenhet och intresse för forskning kan vara inledande för forskarutbildning och doktorandanställning i framtiden. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att du har högskolepedagogisk utbildning då lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder
Såsom bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör krav för behörighet enligt ovan. Särskild vikt kommer att fästas vid den kliniska och den pedagogiska skickligheten.

Upplysningar
Professor/Avdelningsföreståndare Andreas Stavropoulos tel. 040-665 80 66
Universitetsadjunkt/Programansvarig Christina Diogo Löfgren tel. 040-665 85 23

Ansökan
Ansökan med referenser och de handlingar som du vill åberopa sänds via e-post till jobbansokning.od@mah.se, senast 2014-03-28. Ange referensnummer.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat 1 år med sannolik möjlighet till förlängning, tillträde 2014-08-01 eller enligt överenskommelse.

Malmö högskola försöker aktivt tillvarata de kvaliteter som jämn könsföredelning och mångfald tillför verksamheten.

De regler som tillämpas vid anställning av universitetsadjunkt vid Malmö högskola finns angivna i Malmö högskolas anställningsordning. Meriterna kan dokumenteras med hjälp av Malmö högskolas vägledning ?Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola?. Dokumenten finns på Malmö högskolas hemsida där också mer infor