Uppmaningen: Återkalla Macchiarinis artiklar

Efter ytterligare granskning fastslår Centrala etikprövningsnämnden att Macchiarinis artiklar innehåller vetenskaplig oredlighet och bör återkallas. Visselblåsarna fråntas inte författaransvar.