Upprop: Prioritera personalens hälsa

Personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen måste få tillgång till en stärkt företagshälsovård, som kan sänka den arbetsrelaterade ohälsan. Det bör vara en prioriterad uppgift för Myndigheten för arbetsmiljökunskap som startar sitt arbete i dag, skriver företrädarna för sju fackförbund.