Upprop: Utnyttja belysningens möjligheter för ett tryggare samhälle!

Med vår kunskap om ljusplanering kan vi hjälpa till att skapa en känsla av trygghet och social sammanhållning, samtidigt som samhällets kostnader minskar, skriver representanter för belysningsbranschen på internationella Ljusdagen.