Uppsala inför ny behandling mot cancer

Akademiska sjukhuset i Uppsala börjar använda sig av frysbehandling mot njurtumörer.