Urholkad AT-tjänst svek mot både patienter och läkare

Handledning betraktas allt mer som en bonus snarare än en grundbult i olegitimerade läkares lärande, visar SYLF:s AT-ranking. Detta trots att Socialstyrelsen ställer krav på handledning, vilken behövs för att göra läkare till självständiga och trygga yrkesutövare.