USA:s bygginvesteringar vänder ned

Byggnadsinvesteringarna i USA sjönk 1,3 procent i juni, efter att ha stigit med reviderade 0,3 procent månaden före (0,0).