USA:s oljelager steg oväntat

De amerikanska lagren av råolja ökade med 1,8 miljoner fat under föregående vecka.