Utan oss ingen lösning på hälsoklyftorna

Vi välkomnar regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Men i sin iver att slå fast att hälsoklyftorna påverkas av faktorer utanför hälso- och sjukvården och omsorgen, verkar kommissionen för Jämlik hälsa ha tappat bort att klyftorna aldrig kan slutas utan medverkan av hälso- och sjukvården och omsorgens aktörer.