”Utländsk bakgrund ingen okänd parameter för Brå”

De senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar på en markant ökning av sexualbrotten. Det understryker behovet av en bred studie av dessa brott. Att då inkludera parametern utländsk bakgrund är inte konstigt – det har Brå gjort förr.