V: Tvärförbindelse leder in på fel väg

Vi står inför en historisk utmaning att minska utsläppen, och har Parisavtalet att följa. Att i det läget göra en enorm infrastruktursatsning som gynnar bilismen, samt slår mot ett hållbart samhälle och de ekonomiskt svaga, är fel väg att gå, skriver företrädare för Vänsterpartiet.