Värdet av en god befolkningstillväxt

Att kommuner skapar egen tillväxt och slipper förlita sig på skatteutjämningsbidrag mer än nödvändigt är positivt, skriver strategen Michael Nilsson, som var med när Söderhamn vände 18 års negativa befolkningsnetton i rad till det första positiva på 21 år.