Vaccin mot parodontit på gång

En internationell forskargrupp med forskare från Israel, USA och Polen håller på att utveckla ett vaccin mot parodontit. De är ännu bara på djurförsöksstadiet, men resultaten ser lovande ut.