Vad säger experterna om val av benersättningspreparat?

”- Med benersättningspreparat får man snabbare ett hållfast ben.”

”Behandlarens kunskap, färdighet och erfarenhet har utomordentlig betydelse för ett lyckat och långsiktigt hållbart resultat av implantatbehandling. Och då menar jag såväl under planering som under genomförande samt underhåll av implantat liksom vid behandling av komplikationer.”

”- Vid kirurgisk behandling av marginal benförlust runt implantat kan benersättningsmedel vara en god hjälp”, sa Christer Slotte, vid en föreläsning nyligen i Göteborg. ”Såväl kvalitet och volym förbättras och ger förutsättningar för ett bra läkningsresultat. Men viktigast är att få kontroll över infektioner runt implantaten.”

Christer Slotte, specialist i parodontologi och forskare i biomaterial och behandling av periimplantära infektioner, Jönköping, påbörjade sitt föredrag med att berätta om de biologiska komplikationer som kan uppstå kring implantat. Dessa är periimplantär mukosit, en reversibel inflammatorisk reaktion i mjukvävnaden kring ett fungerade implantat, samt periimplantit, en inflammatorisk reaktion med förlust av ben vid implantatet. Även om implantatöverlevnaden över längre tid är över 90% så förekommer biologiska komplikationer hos mer än 15% av patienterna enligt vissa undersökningar.

”- Det finns ett stort behov av att öka kunskapen i tandvården för att förebygga och upptäcka dessa problem. Det behövs också effektiva metoder för att behandla infektioner kring implantat. Ett problem är också att nya behandlingstekniker introduceras innan de är tillräckligt utprovade. Exempelvis kan vi se i en nyligen genomförd studie som vi gjort att benförlusten är större vid implantatbroar som byggts på implantatnivå än, som tidigare alltid gjordes, på distansnivå, och som använts i de flesta äldre studier om implantatbehandlingars långtidsresultat.” säger Slotte.

Flera orsaker till marginal benförlust

Benförlust vid implantat med efterföljande sekundär infektion kan ha många orsaker. Det kan exempelvis handla om anatomiska förutsättningar, implantat insatta i tunt ben leder ofta till resorptioner i benet kring implantaten. Implantatens form och materialstruktur är ett stort forskningsområde. Vissa ogynnsamma designer och material med stor ytråhet har visats gynna uppkomst av infektioner vid implantat. Det finns också forskning som studerat behandlarens betydelse för resultatet, och sannolikt har dentalteamets kompetens, färdighet och erfarenhet större betydelse än något annat.

Från en period där ”nästan alla” förutsattes kunna arbeta med implantatbehandling och benuppbyggnad har pendeln nu svängt tillbaka till att vissa procedurer bör skötas av specialister. En sund utveckling, tycker Slotte. Kompetent planering, genomförande och underhåll samt behandling av komplikationer av kirurg, tandläkare och tandhygienist är receptet för en lyckad implantatbehandling med hållfast bentillväxt. Tillsammans med en systematisk kontinuerlig övervakning kan individbaserad stödbehandling tillsättas och tidig intervention göras i de fall det behövs.

 

Dr. Patrick Palacci, Brånemark Osseointregration Center, Marseille, Frankrike

”- Estetik startar med symmetri!” utbrast Palacci i början av sitt föredrag. ”- Man ska alltid börja med att utvärdera vad patienten behöver,” fortsatte han, och illustrerade på ett mycket tydligt sätt de olika behoven hos två av hans patienter, en äldre tandlös kvinna och en yngre fotomodell med hög läpplinje, ”sedan ska man veta att mjukvävnad är smart”, fortsatte Palacci. ”- Det är inte alltid att mjukvävnaden håller sig kvar på de nivåer man tänkt, om man inte gör ett noggrant grundarbete som förhindrar degeneration.”
I ett flertal exempel visade han sedan hur han byggde upp och förstärkte benkvaliteten på patienterna med hjälp av benersättningsmedel och avslutade med mycket noggrann kirurgi där stort fokus låg på att få rätt estetiskt uttryck med en tydlig papill.

 

FOTNOT: I de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tagit fram konstateras att evidens föreligger för positivt behandlingsresultat vid rekonstruktiv behandling. Däremot saknas fortfarande evidens för behandling av furkationsdefekter och djupa bendefekter kring tandimplantat associerade med periimplantit.

Text: Bodil B. Czarnecki, frilansskribent Miliax

Läs även tidigare artikel av professor Jan Lindhe ››