”Våga diskutera läkarnas joursystem”

Läkare som är komplediga hela veckor gör att det är svårt att få en kontinuitet i schemaläggning och patientkontakter. Det är därför märkligt att vi inte kan diskutera hur läkarnas joursystem kan utformas för att passa alla parter bättre.