Valåret dämpar skattehöjningar

Valår har gärna dämpande effekt på kommunala skatterörelser och nu syns det tydligt: bara fem kommuner och ett landsting gör skattehöjningar 2018.