Våldsutsatt kvinna nekades stöd

Norrköping Kommunen nekade en våldsutsatt kvinna pengar till akut tandvård och vinterkläder till hennes barn med hänvisning de