Välkommen hem på besök, Stefan Löfven!

När Stefan Löfven åkte på vårdturné hoppade han påpassligt över sitt hemlän Västernorrland – där ett rödgrönt styre orsakar växande vårdköer, nedlagda sjukhus och orimligt långa patienttransporter. Lena Asplund (M), riksdagsledamot från Västernorrland, vill nu bjuda in Löfven på en visit.