Vallentuna kommun accepterar Ellevios rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna