Väntat besked från Fed om styrräntan

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 1,00-1,25 procent.