”Våra argument är både sakliga och tillräckliga”

Vårt ställningstagande mot alla former av surrogatmoderskap utgår i första hand från barnkonventionen och de rättigheter som bör tillkomma alla barn utan undantag. Surrogatmoderskap innebär att man bortser från barnets rättigheter och mänskliga värdighet då barnet förvandlas till en produkt som kan köpas eller säljas.